ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

27 kwietnia 2022 r.

TSUE rozstrzyga na rzecz sektorów twórczych

Korzystne dla sektora muzycznego rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. We wtorek 26 kwietnia TSUE oddalił w całości skargę polskiego rządu związaną z treścią art. 17 Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (DSM).

Jak orzekła TSUE, określone w dyrektywie zasady korzystania przez dostawców usług udostępniania treści online z treści chronionych prawem autorskim, wbrew sugestiom Polski, są zgodne z prawami podstawowymi UE, w szczególności nie naruszają prawa do wolności wypowiedzi i prawa do informacji.

Kosztami rozpoznania skargi rządu Trybunał w całości obciążył polskich podatników.

Frances Moore, przewodnicząca IFPI, organizacji reprezentującej światową branżę fonograficzną, tak komentuje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Cieszymy się z dzisiejszego wyroku TSUE, który oddala skargę wniesioną przez Polskę na art. 17 Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Wyrok potwierdza, że środki zawarte w dyrektywie zapewniają sprawiedliwą równowagę między ochroną praw autorskich a wolnością wypowiedzi i informacji gwarantowaną przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Ponadto wysyła wyraźny sygnał państwom członkowskim, które nie dokonały jeszcze transpozycji dyrektywy do prawa, że powinny ją teraz wiernie wdrożyć, aby pomóc w stworzeniu sprawiedliwego i dobrze funkcjonującego środowiska internetowego dla sektorów kreatywnych w Europie.

Termin implementacji dyrektywy do prawa krajowego upłynął 7 czerwca 2021 r. Do dzisiaj MKiDN odpowiedzialne za transpozycję nie opublikowało projektów ustawy ani innych aktów regulujących tę materię.Więcej o wyroku TSUE na stronie curia.europa.eu.

Źródło: IFPI

Designed by