ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

16 lutego 2017 r.

ŚWIATOWY SEKTOR FONOGRAFICZNY Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE UMOWĘ HANDLOWĄ MIĘDZY UE A KANADĄ - informacja prasowa IFPI

Parlament Europejski zgodził się na zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. W wyniku porozumienia nagrania dźwiękowe w Kanadzie i UE uzyskają wysoki standard ochrony w środowisku online, a także w przypadku nadawania czy publicznego odtwarzania.

Frances Moore, szefowa Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), skomentowała decyzję Parlamentu Europejskiego:

Wydana dziś (tj. 15.02.2017 - przyp. red.) przez Parlament Europejski zgoda na zawarcie CETA – to dobre wieści dla sektora fonograficznego. Europejski i kanadyjski rynek muzyczny stanowią łącznie ok. 35 procent światowego rynku nagraniowego. Dlatego też zapewnienie wysokiego standardu ochrony muzyki na tych rynkach jest niezwykle ważne dla światowego przemysłu fonograficznego.

CETA zobowiązuje UE i Kanadę do stosowania traktatów internetowych WIPO, a także do zapewnienia kompleksowej ochrony nagrań dźwiękowych w zakresie nadawania i publicznego odtwarzania. To kluczowe prawa dla rozwoju sektora muzycznego na obu rynkach. Będziemy współpracować z rządami poszczególnych krajów w celu jak najskuteczniejszej implementacji odpowiednich standardów ochrony.

Umowa będzie teraz poddana głosowaniu w parlamencie kanadyjskim. Jeżeli zostanie zaakceptowana, zobowiązania w zakresie ochrony nagrań dźwiękowych tymczasowo wejdą w życie.

****

O IFPI

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (International Federation of the Phonographic Industry, IFPI) – to organizacja promująca interesy międzynarodowego przemysłu muzycznego na całym świecie. Zrzesza niemal 1 300 wytwórni płytowych w 62 krajach, w tym międzynarodowe koncerny i niezależne wytwórnie. Posiada stowarzyszone Grupy Krajowe w 57 krajach. Misją IFPI jest promowanie wartości nagranej muzyki, prowadzenie kampanii na rzecz praw producentów fonograficznych oraz dążenie do coraz szerszego komercyjnego wykorzystania muzyki na wszystkich rynkach, na których działają jej członkowie.


Designed by